Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

trafniejsze
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viadepresja depresja
trafniejsze
7041 8281 500
Reposted fromraksha raksha viasentymenty sentymenty

July 15 2014

trafniejsze
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem “kurwa” osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki
Reposted frombyheart byheart viasentymenty sentymenty
trafniejsze
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
Reposted fromsmiley97 smiley97 viasentymenty sentymenty
trafniejsze
Lubię swoją niezależność. Nienawidzę swojej samotności.
Reposted fromborn2die born2die viasentymenty sentymenty
trafniejsze
Chcę być po prostu czyjaś. Chcę, żeby ktoś cieszył się, że ma właśnie mnie.

May 29 2014

trafniejsze
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted fromhorcrux horcrux viasentymenty sentymenty
trafniejsze
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasentymenty sentymenty

April 23 2014

trafniejsze
1532 0077 500

April 17 2014

trafniejsze
Wrócisz. Wiem, że kiedyś wrócisz. Wszyscy wracacie - za późno.
Reposted fromBorderlineGirl BorderlineGirl

March 21 2014

1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viaBorderlineGirl BorderlineGirl

March 19 2014

trafniejsze

March 13 2014

trafniejsze
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaBorderlineGirl BorderlineGirl

March 12 2014

trafniejsze
5650 0aec 500

March 05 2014

trafniejsze
"Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni. Zawsze można do nich zadzwonić. Zawsze są w domu. Pieprzone 'zawsze'."
— Stephen King - "Christine"
trafniejsze
Jak dobrze kochany, że jesteś i że z oczu patrzy Ci źle.
— za dużo aniołów

March 02 2014

trafniejsze
może za kilka lat opowiem Ci historię o tym, że byłeś dla mnie całym światem...
— trafniejsze.
Reposted byduszTangledUpoversensitivecholernelovenolovenofreedom
0618 d73b
Reposted fromdeviate deviate vianobodyshere nobodyshere
trafniejsze
Mokotów, ul. Puławska 95, mur otaczający kościół św. Michała Archanioła
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viasentymenty sentymenty
trafniejsze
Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły...
— Luxtorpeda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl